HUSET

Husets spännande historia

I boken Hus för hus i Göteborgs stadskärna kan man bland annat läsa följande om vårt hus: "... uppfördes 1903 som bostads- och affärshus, troligen för byggmästare A. Westerlind. Under 1930-talet moderniserades byggnaden med centralvärme, WC och tvättstuga. I butikslokalerna fanns då en fisk- och grönsaksaffär. På 1960-talet öppnades ett lager för billacker av F Stigen, som senare övertog fastigheten."  

Under rubriken Anmärkningsvärt konstateras i samma bok att "exteriörens utformning med spetsigt torn och olika sorters puts är typiskt  för 1890-talet och sekelskiftets arkitektur".

Vårt kvarter

Göteborgs markområde är indelat i stadsdelar och kvarter. I varje kvarter finns tomter som utgör fastigheter. Varje fastighet har en fastighetsbeteckning, som består av stadsdelens namn eller nummer, följt av kvarterets nummer och namn och slutligen tomtnumret. Göteborgs centralaste stadsdel kallas Inom Vallgraven, och har som sig bör nummer 1. Stadsdelen Inom Vallgravens fyrtioandra kvarter, som har namnet Luntantu, inramas av Kungsgatan, Kungshöjdsgatan, Hvitfeldtsgatan och Luntantugatan. Kvarteret innehåller åtta tomter, och vår fastighet ligger på den femte tomten och har beteckningen Inom Vallgraven 42 kvarteret Luntantu 5, eller 1:42-5. Gatuadresserna är Kungshöjdsgatan 3 och Hvitfeldtsgatan 14.

Huset

1907 är första året adressen Hvitfeldtsgatan 14 uppträder i Göteborgs adress- och industrikalender, en publikation där man kan se förteckningar över människor som bor på de olika gatuadresserna i stan. Man kan därför sannolikt utgå från att huset var färdigt fär inflyttning 1906 eller 1907. Förste ägaren var husets byggmästare A. Westerlind. 1909 står sjökapten Evert Taube som ägare (inte visdiktaren alltså, men en släkting!) och han överlät huset till Oscar J Blomqvist 1920. Familjen Blomqvist ägde sedan fastigheten till 1968, då Gottfrid Blomqvist sålde till Folke Stigen. När Folke Stigen avled 1983 övertogs huset av änkan Inga-Britt Stigen, som "pensionerade" sig vid 84 års ålder 2002 och överlät fastigheten till sin släkting Rolf Stigen. Han inredde lägenheter på vinden, byggde tvättstuga i butikslokalen och installerade hiss 2004. Hissen användes i början enbart som arbetshiss till lägenhetsbyggena på vinden. Som personhiss för de boende öppnades den på senvåren 2005. I januari 2008 såldes huset till brf Svartpoppeln.

HVITFELDTSGATAN 14