SERVICE FÖR BOENDE

Fastighetsskötsel
Bredablick är Svartpoppelns tekniska förvaltare. För felanmälan kontakta
https://bredablickgruppen.se/forvaltning/felanmalan/
Ekonomisk förvaltning
Bredablick är Svartpoppelns ekonomiska förvaltare. För frågor, kontakta https://bredablickforvaltning.se/kontakt/

Faktureringsadress är:
BRF Svartpoppeln
FTG-nr 728
FE 754
838 74 FRÖSÖN