STYRELSEN

Ordinarie styrelsemedlemmar

Johanna Flanke (ordförande) 
Fredrik Lilja
Hans Olofsson
Adrian Lang
Jonas Faisal

Suppleanter

Mattias Svensson

Kontakta styrelsen

styrelsen@svartpoppeln.se