FÖRSÄKRING

Brf Svartpoppeln är fullvärdesförsäkrad genom Trygg Hansa.
 
Föreningens medlemmar har ett eget ansvar för delar av sitt boende gällande t.ex. våtrumstätskikt som bl.a. framgår i stadgarna paragraf 7 (se under dokumentarkiv/stadgar denna hemsida).
 
Då skador inträffar som avser medlemmens eget ansvar – t.ex. kostnader hos en granne pga av vattenskada i din lägenhet – behöver varje medlem ett s.k. Bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Detta är mycket viktigt då skadekostnaderna som faller under medlemmarnas ansvar kan bli väldigt höga.
 
Brf Svartpoppeln har genom Trygg Hansa valt att göra en kollektiv upphandling av bostadsrättstillägget och inkludera det i vår totala försäkring.
Detta dels för att minska medlemmarnas totala premiekostnad, dels för att säkerställa att alla har försäkringen. Följden är alltså att medlemmarna inte behöver tillägget på sin egen hemförsäkring.

Notera att försäkringen avser de delar du som medlem ansvarar för. Om man som medlem vill ha ett starkare skydd än detta får man teckna separat försäkring hos sitt eget försäkringsbolag.